​Gæster

​Gæster til firmaer eller pågørende til ansatte skal meldes til portvagten. Gæstens navn og tidspunkt for ankomst skal opgives, samt evt. tlf. nr., hvis vagten skal ringe og melde gæstens ankomst.

Portvagten udleverer gæstekort til besøgende, som har ærinde i Priorparken. Gæster skal opgive eget navn og firma, samt navn på person eller firma, der skal besøges.

Gæstekort er kun gyldig én dag og skal afleveres i portvagten, når området forlades.

​Gæstekort skal under ophold i Priorparken forevises vagten på forlangende.

​Håndværkere og andre, som midlertidig arbejder for et firma i Priorparken, kan få udleveret et midlertidigt ID-kort udstedt til det pågældende firma, eller portvagten i Port Nord kan udlevere et midlertidigt ID-kort på anmodning af det pågældende firma i Priorparken. Personen, som kortet udleveres til, skal personlig kvittere for modtagelsen. Kortet skal tilbageleveres til portvagten når arbejdet er færdigt eller kortets gyldighedsperiode udløber.

Administrator af Grundejerforeningen Priorparken, herunder hjemmesiden:

Jordan Advokatpartnerselskab

Vesterbrogade 33, DK-1620 København V.

www.stenohus.dk

Har du spørgsmål?

Ring til os via nummeret herunder eller send en mail til info@stenohus.dk.

Henvendelser besvares hurtigst muligt.

Grundejerforeningen Priorparken

CVR​: 21744891

Priorparken 210, 2605 Brøndby​

Klik her for rutevejledning